Tsubasa no Katsuki
"Kimiko"
PKC#A187142 | Bitch
Sire: Ch Ryuuhou no Katsuki "Mori"|Dam: Ch Kinomoto no Frostmourne "Sakura"
Brexed by Alexzander

PKC Conformation Points 0/10

Shiro no Katsuki
"Hiiro"
PKC#A187369 | Dog
Sire: Ch Kawamura no Katsuki "Otsuka"|Dam: Ch Pr Aubz Wishmas 2019 "Noel"
Brexed by Alexzander

PKC Conformation Points 0/10